Přidat nabídku práce

Vysoké školy

 

Univerzita obrany v Brně

Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v České republice, která zajišťuje přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky (AČR) a civilních odborníků zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného a bezpečnostního průmyslu a veřejné správy.

Poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Studijní programy Univerzity obrany jsou v příslušných oblastech vzdělávání plně uznávány jak v České republice, tak i v zahraničí. Směřováním do oblasti vojenství a širší sféry bezpečnostního systému státu však v České republice představují zcela jedinečné studijní příležitosti vytvářející předpoklady pro odpovídající pracovní uplatnění.

Univerzita obrany nabízené studijní programy průběžně modernizuje s cílem odrážet dynamicky se měnící potřeby praxe a zvyšující se standardy vyspělých evropských univerzit. K měření studijní zátěže univerzita používá kreditní systém vycházející z principů Evropského systému převodu kreditů (ECTS), který umožňuje snadné a transparentní uznávání absolvovaných částí studia v rámci evropského vzdělávacího prostoru.

Univerzita obrany je rovněž zapojena do evropského programu celoživotního vzdělávání Erasmus, což umožňuje studentům absolvovat zahraniční studijní pobyt nebo stáž v délce 3 až 12 měsíců.

Praktické vojenské a velitelské dovednosti studenti získávají především při vojenské přípravě mimo univerzitu, a to v rámci základního výcviku, důstojnického kurzu a odborného vojenského kurzu. Komplexně je tedy v přípravě studentů, budoucích profesionálních vojáků AČR, kladen důraz na formování osobnosti důstojníka - velitele, manažera, ekonoma, technika nebo lékaře, na osvojování teoretických znalostí a praktických dovedností a schopností vést podřízené týmy. Důležitá je také jejich fyzická zdatnost, psychická odolnost a jazyková vybavenost. Absolventi univerzity jsou připraveni i pro působení mimo území České republiky v jednotkách mnohonárodních vojenských uskupení a v rámci aktivit NATO.
Typ školy státní vysoká škola
Adresa

Kounicova 65
662 10 Brno

Zobrazit místo na mapě

Web http://www.unob.cz
Rektor brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.
Studijní poradci

Tiskový mluvčí pplk. dr. Vladimír ŠIDLA, CSc.
vladimir.sidla@unob.cz
(+420) 973 442 554

Telefonní ústředna
Praha (+420) 973 201 111
Olomouc (+420) 973 401 111

Šéfredaktor webu unob.cz Mgr. Marek Žižlavský
marek.zizlavsky@unob.cz
(+420) 973 442 423

Školné bez školného
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)